18/12/15

Sardegne: coordenament su “minorancis” cun Trentin e Friûl

Intant dal apontament dal festival european Suns dedicât aes arts performativis in lenghe minorizade che si è tignût a Casteddu / Cagliari, si à vût un incuintri tra la assessore regjonâl pe lenghe e pe culture sarde Claudia Firino e i siei coleghis Gianni Torrenti dal Friûl – Vignesie Julie e Giuseppe Detomas dal Trentin – Sud Tirôl. Ta cheste riunion si à decidût di meti sù un coordenament tra lis regjons dal stât talian là che si àn “minorancis linguistichis” che al tegni di voli lis politichis linguistichis in vore e che al meti in cjamp imprescj e azions in comun pe promozion des lenghis propriis. Il coordenament al varès di partî in ocasion de prossime riunion de comission culture de conference taliane stât – regjons. Intant dal incuintri in Sardegne i trê assessôrs a àn invidât il Parlament talian a sierâ in curt il percors di ratifiche de Cjarte europeane des lenghis regjonâls o minoritariis che si strissine di agns cence mai rivâ insom.
Font: RAS, 30/11/15

Nessun commento: