02/05/15

Scozie: progjet sperimentâl cul gaelic par fruts e viei

Inte cjase di polse Cameron House di Inverness si à inviât un progjet sperimentâl che al met adun fruts e viei par mieç de lenghe gaeliche. L’intindiment al è dopli, ven a dî judâ i fruts a svilupâ lis lôr capacitâts linguistichis e sociâls, e permeti ai viei di tornâ a sintîsi utii. Cun di plui, cul doprâ la lôr lenghe native, diviers anzians cun problemis di memorie une vore seriis a àn dât dai segnâi di miorament significatîfs.
Font: BBC, 08/04/15

Nessun commento: